Мэдээ, мэдээлэл
Энх-Орчлон дээд сургууль 2006-2007 онд оны хичээлийн жилд бакалаврын зэрэг олгох сургалтанд нийслэл болон аймгуудаас оюутан элсүүлэхэд БСШУЯ-наас (2005/422) баталсан “Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”-ыг үндэс болгов.
Харилцагч байгууллага
Харилцагч сургууль
Одоогоор хоосон байна.